Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler på Rybners Gymnasium

Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen omfatter:

Uddannelsens formål er, at den enkelte elev udvikler faglig indsigt og studiekompetence såvel som personlig myndighed og dermed forberedes til et liv med krav om medbestemmelse, medansvar, rettigheder og forpligtigelser. For at sikre dette mål er der krav om aktiv deltagelse i undervisningen. Det forventes således, at elever møder forberedt til undervisningen, møder til tiden og deltager aktivt i/tager medansvar for undervisningen.

Skolens lærere registrerer tilstedeværelse ved alle undervisningsaktiviteter. Der er ikke noget, der hedder lovligt fravær. Eleverne skal derfor så vidt muligt planlægge tandlægebesøg, køretimer osv. uden for skoletiden. Fraværet beskrives i fraværsårsager i lectio. Hvis fraværet er skolerelateret, så vil der blive taget hensyn til dette i fraværsgennemgangen fra ledelsens side.

Læreren er forpligtiget til at føre fravær en gang pr. modul. Dette sker i modulets start. Hvis eleven ikke er tilstede hele modulet er det lærerens suveræne afgørelse, om eleven tildeles 50% eller 100% fravær.

Mødepligten omfatter også pligt til at aflevere de skriftlige opgaver rettidigt - jf. klassens afleveringsplan, og til at aflevere besvarelser, der i omfang og kvalitet opfylder kravene for faget og klassetrinnet. Overtrædelse af disse forhold regnes som forsømmelse.

Pligt til aktiv deltagelse gælder også i forbindelse med ekskursioner, studieture, interne evalueringer, såsom årsprøver.