IT-regler

IT-regler

Software

Det software (programmer og filer) der forefindes på Rybners servere og pc'ere er underkastet licensregler, der betinger at softwaren kun anvendes på den maskine, hvor de af skolens IT Center er installeret. Det er derfor ikke tilladt at anvende software, der ikke direkte er installeret på pc'en. Og det er forbudt at kopiere skolens software uanset hvor denne forefindes. Kopiering af software vil fra skolens side blive betragtet som tyveri.
På grund af licensreglerne og til sikkerhed for at maskinerne virker, er det ikke tilladt at installere nogen form for software på skolens udstyr.

Hacking

Forsøg på at bryde skolens eller eksterne systemer er forbudt ifølge straffeloven.
Tilegnelse af andres brugerrettigheder, herunder brug af andres brugernavn og kodeord, på skolens systemer eller eksterne systemer er hacking.
Hacking resulterer i bortvisning fra skolen.

Spil

Det er ikke tilladt at benytte skolens IT-udstyr til andre spil end de spil, som skolens IT Center har installeret.

Kodeord

Adgangen til skolens IT-systemer er beskyttet med brugernavn og kodeord. Brugernavn og kodeord identificerer den enkelte bruger, og er derfor strengt personlige og må ikke udlånes til andre.

Ressourcer

Alle brugere har pligt til jævnligt at foretage oprydning på eget område på fil-serveren(m-drevet). Bruger den enkelte bruger mere end 10 MB uden forudgående aftale, har skolens IT Center ret til ukritisk at slette i brugerens data.
Da alle printere deles af flere brugere, er det ikke tilladt at udskrive mere end et eksemplar af gruppeopgaver. Er der behov for flere eksemplarer, bruges kopimaskinerne.
Skolen har ikke en pc til hver studerende, så vis hensyn ved at henlægge tidskrævende privat-opgaver til efter skoletid (efter kl. 15.00).

Kontrol

Ved mistanke om misbrug har skolens IT Center ret til at foretage gennemgang af brugerens data, herunder også brugerens mail.