Meddelelse om sygdom

Meddelelse om sygdom

Det er i elevens egen interesse, at skolen er orienteret om, at der er tungtvejende årsager til et fravær. Hvis fraværet på et senere tidspunkt bliver for stort, vil der blive taget individuelle hensyn til årsagerne. Det er derfor fornuftigt at holde skolen orienteret om fravær.

- Ved i LUDUS at notere årsagen til fraværet.
- Telefonisk kontakt til skolen

Hvis elevens fravær kommer op på tre ugers samlet varighed, kan rektor kræve en lægeerklæring om evt. sygdom. Dette gælder også ved mere end tre ugers sammenhængende fravær i idræt.
Ved sygdom under eksamen eller ved større skriftlige opgaver kræver skolen normalt en lægeerklæring. Skolen kan også i andre tilfælde kræve en lægeerklæring. Udgifter i forbindelse med lægeerklæring afholdes af eleven.

Ved ansøgning om skolefri ved session og lign. søges skolen skriftligt.