Oprykning til næste klassetrin

Oprykning til næste klassetrin

En elev med mindst 2,0 i gennemsnit af de opnåede karakterer i skoleåret har krav på at blive oprykket til næste klasse, mens et karaktergennemsnit på under 2,0 kan medføre, at eleven bliver nægtet oprykning til næste klasse. Denne beslutning træffes af skolens ledelse under inddragelse af lærerforsamlingens kommentarer. Eleven vil få mulighed for at udtale sig, inden en sådan afgørelse træffes.