Ordensregler for studieture

Ordensregler for studieture

Generelt

 • På studieture er lærere og elever på arbejde. De er samtidig ambassadører / repræsentanter for det land / den skole de kommer fra.
 • I forbindelse med besøg hos virksomheder, skoler og andet skal man opføre sig interesseret og venligt samt klæde sig præsentabelt.
 • Hvis en elev pådrager sig erstatningsansvar i forbindelse med tings- eller personskade under studierejsen, udredes erstatningen af eleven eller dennes forsikringsselskab. Det er elevens opgave at skaffe penge til erstatningen, hvis denne skal betales på stedet.
 • Eleverne rejser på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser, som er formuleret i Rybners Gymnasiums ordensregler.
 • Hver enkelt elev rejser på eget ansvar. Det indskærpes, at man aldrig færdes alene, og at eleverne altid er mindst tre sammen, når de færdes på egen hånd.
 • Skolen forventer, at eleverne på rejsen følger almindelige normer for god opførsel på det fremmede sted, herunder at de ubetinget respekterer hotellets husorden.
 • Det betyder bl.a., at der udvises respekt for de øvrige gæster, de ansatte m.v. ved at man undgår at støje, spille høj musik eller på anden måde virke forstyrrende på den almindelige orden.
 • Studierejser og ekskursioner er undervisning, der er forlagt til en anden lokalitet, og turens faglige indhold indgår i undervisningsbeskrivelsen for de pågældende fag. Der er derfor mødepligt til det planlagte program, på samme måde som der er mødepligt til den daglige undervisning på gymnasiet.
 • Som udgangspunkt er der hjemkomst til hotellet senest kl. 24 hver aften.

 

Indtagelse af alkohol

 • Der drikkes ikke alkohol på studieture på Rybners HHX, da en studietur betragtes som forlagt undervisning.
 • Det forudsættes, at eleverne deltager fagligt aktivt på turen, på samme måde som det forudsættes, at de deltager fagligt aktivt i den daglige undervisning.

Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er forbudt.

 

Overnatning og indkvartering

Overnatning sker altid, og for alle, på det hotel/de lokaliteter, hvor gruppen er indkvarteret.

Hjemmet bør sikre sig, at eleven er behørigt forsikret.

 

Procedure ved overtrædelse

 • Ordensreglerne for studierejser og lærernes regler og anvisninger i øvrigt skal til enhver tid respekteres. Eventuel overtrædelse af reglerne sanktioneres i henhold til skolens generelle ordensregler.
 • Overtrædelse af ordensreglerne for studierejser vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning. At eleverne selv finansierer studieturen er uden betydning i denne henseende. Det er lærernes vurdering, hvornår hjemsendelse er relevant.
 • Ved overtrædelse af ordensreglerne i forbindelse med sprogrejserne i 1.g mistes retten til deltagelse i evt. studierejser / sprogrejser i 2.g og/eller 3.g.
 • Ved hjemsendelse iværksættes flg. procedure:
  • Skolens rektor underrettes, og rektor underretter elevens forældre/værge, uanset elevens alder.
  • Eleven udstyres for egen regning med en enkeltbillet til Esbjerg.
  • Uanset alder foregår hjemsendelsen uden ledsager.

 

Ovenstående regler trådte i kraft 01. september 2019