Snyd

Snyd

Hel eller delvis afskrift af opgaver uden kildeangivelse takseres som snyd, og snyd vurderes altid som så alvorligt, at der vil blive tale om sanktioner fra skolens side - både i forbindelse med det daglige skriftlige arbejde og i forbindelse med interne evalueringer, herunder årsprøver.

Hvis der i forbindelse med eksamen er formodning om eller bevis for snyd, bortvises eleven fra prøven.
Ny prøve kan først aflægges følgende ordinære eksamenstermin.

Procedure for advarsler grundet snyd med skriftlige opgaver:
Skolen accepterer ikke snyd med skriftlige opgaver i form af simpel afskrift (elektronisk kopiering), ikke markerede citater eller referat af unavngivne kilder samt brug af oversættelsesprogrammer i fremmedsprogene. Denne regel gælder hele opgaver såvel som dele af opgaver.
Overtrædelse af denne regel medfører sanktioner:
1. Første gang man bliver grebet i snyd får man en pædagogisk tilrettevisning fra læreren i det pågældende fag og krav om aflevering af egen opgave. Den ansvarlige ledelsesrepræsentant informeres om dette af læreren.
2. Anden gang man bliver grebet i snyd udsteder skolen en skr. advarsel grundet snyd.
3. Tredje gang det sker, kan det medføre midlertidig bortvisning fra skolen og tab af retten til at aflægge eksamen i det pågældende år. Rektor afgør sanktionsformen.
Bemærk at advarsler pga. snyd ikke forældes, hvilket vil sige at de ikke kun gælder i det pågældende år. Advarsler for snyd følger med oprykningen i klassetrin.