Young Enterprise

Young Enterprise

Det er formålet med Young Enterprise at få unge i uddannelse til at starte egen virksomhed under vejledning af lærere og rådgivere fra erhvervslivet.

I løbet af din uddannelsestid på Rybners Handelsgymnasium vil du blive tilbudt at deltage i Young Enterprise. Det giver dig mulighed for at afprøve din teoretiske viden i praksis indenfor fag som afsætning, virksomhedsøkonomi, fremmedsprog m.v. Young Enterprise indgår som undervisningsform i faget Innovation.

Det typiske vil være at samarbejde med et par andre elever om at starte en virksomhed. Du skal påregne at bruge en del fritid på opgaven. Til gengæld får du mulighed for at deltage i nationale og internationale messer, konkurrencer m.v.og dermed få en god ballast til en fremtidig karriere som iværksætter eller innovativ medarbejder i en virksomhed.

 undefined