Tværfaglige samarbejder

Tværfaglige samarbejder - Studieområdet

De faglige mål for studieområdet er, at eleverne skal kunne:

  • anvende teori og metode fra studieområdets fag

  • analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag

  • anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt

  • reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger

  • søge og behandle relevant faglig information

  • anvende IT på en måde, der understøtter opfyldelse af de øvrige faglige mål

  • strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt.

Læreplan