Fagniveauer

Fagniveauer på HHX

A-niveau er højeste niveau og her er afsat flest timer til faget, hvilket også betyder, at man kommer mere i dybden med det faglige indhold end på B eller C-niveau.

C-niveau er det laveste niveau af de tre, og her anvendes færrest timer.

Hovedreglen er:

C-niveau = 1 år / ca. 75 timer
B-niveau = 2 år / ca. 200 timer
A-niveau = 3 år / ca. 325 timer

Nedenstående tabel oplister fagene, opdelt i niveauerne A, B og C, der tilbydes på HHX med angivelse af det antal timer á 60 minutter, der anvendes på faget.

Afsætning B 225
- A 350
Dansk A 260
Engelsk A 335
Ervervsret C 75
Filosofi C 75
Finansiering C 75
Fransk B 200
- A 325
Innovation C 75
International økonomi B 130
- A 350
IT C 75
- B 200
- A 325
Kinesisk A 325
Kulturforståelse C 75
Markedskommunikation C 75
Matematik C 125
- B 250
- A 375
Mediefag C 75
Oldtidskundskab C 75
Organisation C 75
Psykologi C 75
Spansk B 200
- A 325
Samtidshistorie B 130
Samfundsfag C 75
- B 200
Tysk B 200
- A 325
Virksomhedsøkonomi B 225
- A 350