Optagelse og optagelsesprøve

Optagelse og optagelsesprøve

Der er obligatorisk digital ansøgning til alle gymnasiale uddannelser. Det betyder, at optagelse på en gymnasial uddannelse bl.a. er betinget af, at du har søgt via optagelse.dk

Du går i 9. eller 10. klasse

Hvis du søger optagelse på en gymnasial uddannelse lige efter din 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts det pågældende år.

Når du har søgt om optagelse på en gymnasial uddannelse, vil du få reserveret en plads på en gymnasial institution. Du vil inden 1. maj få svar på, hvilken institution du har fået reserveret plads på.

Når du har været til prøverne i folkeskolens afgangseksamen, og den gymnasiale institution har modtaget resultaterne, kan institutionen vurdere, om du opfylder alle forudsætningerne for optagelse på den uddannelse, som du har søgt optagelse på.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget vil du hurtigst muligt, blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale. Der afholdes to optagelsesprøver og en sygeprøve hvert år. Den tidlige optagelsesprøve ligger i medio juni mens den sene optagelsesprøve og sygeprøven ligger i starten af august.

undefined

Du er gået ud af 9. eller 10. klasse

Søger du om optagelse efter, at du har forladt grundskolen, kan du kontakte institutionen for nærmere oplysninger om ansøgningsfrist og optagelse. Du skal dog altid søge via optagelse.dk. Du skal ligeledes være opmærksom på, at du, hvis du ønsker at få reserveret en plads på en bestemt institution, skal søge om optagelse inden 1. marts.

Hvis du søger om optagelse på en treårig gymnasial uddannelse vil du skulle til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale, hvorefter institutionen vil vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

Hvis du søger om optagelse på uddannelsen til hf-eksamen vil du kunne optages på baggrund af en standardiseret vurdering, hvor institutionen vurderer dine personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Mere information

Hvis du vil vide mere om uddannelsesvalg/uddannelsesmuligheder, så kig her: