Større skriftlige opgaver

Større skriftlige opgaver på HHX

De skriftlige opgaver har forskellige betegnelser:

  • Studieområde ( SO ) der består af 3 dele, 1 for hvert år
  • Tværfaglig studieretningsopgave ( SRO )
  • Studieretningsprojekt ( SRP )
  • Dansk-Historieopgave ( Da-Hi )

Hvis du søger på nettet, vil det tit være betegnelserne i parantes du møder.

Hvor der på Rybners HHX findes en alternativ betegnelse for opgaven, er den angivet under "Rybnersk"

Del Betegnelse Rybnersk Årg.
SO Del 1 Grundforløbsprøve - En gruppebaseret rapport Mini-SRP HH1
SO Del 2 Erhvervscase - Synopsis - HH2
SRO Tværfaglig studieretningsopgave (se evt. Lectio) Maxi-SRP HH2
Da-Hi Dansk-Historieopgave (se evt. Lectio eller på stx-hjemmesiden) - HH2
SO Del 3 Det internationale område (DIO) - Synopsis - HH3
SRP Studieretningsprojekt - HH3

 

Generelle vejledninger og gode råd til såvel hele studiet som til arbejdet med større opgaver finder du her: