Eliteidræt

Eliteidræt og uddannelse hånd i hånd

EsbjergOrdningen er et tæt samarbejde mellem eliteidrætsklubber, Studie 10, ungdomsinstitutioner, privat - og efterskoler med 10.klasse og Esbjerg Kommune, som sikrer udøveren frit valg af studieretning samt optimale betingelser for at kombinere uddannelse og idræt. Retningslinjer for optagelse på EsbjergOrdningen kan ses her.

EsbjergOrdningen kan eventuelt suppleres med en sportslig godkendelse fra Team Danmark, hvilket blandt andet vil give muligheder for at tage uddannelsen over længere tid en normalt, booke stillerum ved mellemtimer og anvende skolens sportsfaciliteter efter skoletid. Du kan opnå sportslig godkendelse, hvis dit forbund har en aftale med Team Danmark, og du opfylder de kriterier, som forbundet og Team Danmark i fællesskab har udarbejdet. For yderligere information om Team Danmark godendelse se her.
Rybners STX forsøger fra august 2019 med en eliteidrætsklasse. Mere information nederst

Som eliteidrætselev (EsbjergOrdningen med/uden Team Danmark godkendelse) på Rybners Gymnasium tilbydes man blandt andet en mentorordning, fleksibilitet i forhold til fravær på grund af træning, stævner, samlinger mm., mulighed for supplerende undervisning, idrætspsykologiske kurser, fysisk træning samt mulighed for buddyordning.

Alle eliteidrætselever får tilknyttet en eliteidrætskoordinator, som i det daglige fungerer som kontaktperson i forbindelse med idrætsrelateret fravær, drøftelser om fleksible afleveringsfrister, udfordringer i forhold til årsprøver/eksamener, supplerende undervisning, skemamæssige udfordringer, faglige og trivselsmæssige udfordringer.

Eliteidrætskoordinatoren sikrer en løbende kommunikation med EsbjergOrdningen og den enkelte eliteidrætselevs klub/træner. Der afholdes årligt 2 statusmøder hvor repræsentant fra EsbjergOrdningen (Anna Bach Kristensen), eliteidrætseleven, klub/træner samt den tilknyttede eliteidrætskoordinator deltager.

Hvis du har behov for yderligere information, bedes du kontakte en af vores eliteidrætskoordinatorer:

 • Sanne Keller Storgaard
  SKS@rybners.dk
  Rybners Handelsgymnasium (HHX)

 • Simon Due Overbeck
  SD@rybners.dk
  Rybners Almene Gymnasium (STX)

 • Karsten Skov Rasmussen
  KSRA@rybners.dk
  Rybners Tekniske Gymnasium og HF (HTX og HF)

 

STX, Eliteidrætsklasse med skolestart august 2019
Som forsøg på at skabe særlige idrætsklassemiljøer afprøves på STX fra august 2019 og frem en mulighed for fast morgentræning mandag med efterfølgende genlæsning 1:1 eller 2:1, hvis man vælger studieretning nr. 8 (Samf A, Engelsk A og Mat B). I samarbejde med involverede klubber kan morgentræningen rykkes til andre ugedage.