Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathed

Hvis du er ansøger fra folkeskolen og er erklæret ikke-uddannelsesparat:

Hvis du er ansøger fra folkeskolen, og er erklæret ikke-uddannelsesparat, vil Rybners Gymnasium indkalde dig til et møde på gymnasiet, hvor vi laver en konkret vurdering af dine faglige og personlige kompetencer. Du vil modtage et brev om tidspunkt, og der vil ske følgende:

Hvis du søger ind på en HHX skal du til prøve i dansk, engelsk, matematik, tysk eller fransk (afhængig af hvilket sprog, du har haft som tilbudsfag/valgfag i folkeskolen).

Det er dog altid gymnasiet, der med udgangspunkt i din uddannelsesplan bestemmer hvilke fag, du skal prøves i. Prøvefagene vil fremgå af det brev, som du modtager fra skolen.

For alle prøver i dansk, engelsk og tysk/fransk gælder, at du vil få en forberedelsestid på 20 minutter til hvert fag. Der må benyttes pc og ordbøger i forberedelsestiden, hvor du får udleveret en tekst, som du skal prøves i. Prøven er mundtlig og har karakter af en samtale, hvor du skal vise, at du kan præsentere et emne, men du kan også blive bedt om undervejs at formulere dig om enkelte dele på skrift.

Prøven i matematik er uden forberedelsestid. Prøven har karakter af en samtale, hvor du vil blive bedt om at redegøre for forskellige faglige emner, som er gennemgået stof i folkeskolen.

Alle prøver har karakter af både faglig test og samtale, sådan at den enkelte faglærer kan få mulighed for at vurdere dels personlige og dels faglige kompetencer hos eleven.

Rektor træffer afgørelse om din uddannelsesparathed på grundlag af lærernes vurderinger.

undefined

Hvis du mangler nogle af folkeskolens afgangsprøver:

Hvis du mangler nogle af folkeskolens afgangsprøver, vil Rybners Gymnasium indkalde dig til et møde på gymnasiet, hvor du skal til optagelsesprøve.

Du vil få brev fra gymnasiet, og der vil ske følgende, når du møder på den fastsatte dato:

Hvis du søger ind på HHX skal du til optagelsesprøve i dansk, engelsk, matematik, tysk eller fransk (afhængig af hvilket sprog, du har haft som tilbudsfag/valgfag i folkeskolen).

Det er dog altid gymnasiet, der med udgangspunkt i din uddannelsesplan bestemmer hvilke fag, du skal prøves i. Prøvefagene vil fremgå af det brev, som du modtager fra skolen.

For alle optagelsesprøver i dansk, engelsk og tysk/fransk gælder, at du vil få en forberedelsestid på 20 minutter til hvert fag. Der må benyttes pc og ordbøger i forberedelsestiden, hvor du får udleveret en tekst, som du skal prøves i. Prøven er mundtlig og har karakter af en samtale, hvor du skal vise, at du kan præsentere et emne, men du kan også blive bedt om undervejs at formulere dig om enkelte dele på skrift.

Optagelsesprøven i matematik er uden forberedelsestid. Prøven har karakter af en samtale, hvor du vil blive bedt om at redegøre for forskellige faglige emner, som er gennemgået stof i folkeskolen.

Alle optagelsesprøver har karakter af både faglig test og samtale, sådan at den enkelte faglærer kan få mulighed for at vurdere dels personlige og dels faglige kompetencer hos eleven.

Rektor træffer afgørelse om din uddannelsesparathed på grundlag af optagelsesprøven.

Hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolens afgangsklasser:

Hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolens afgangsklasser, vil Rybners Gymnasium indkalde dig til et møde på gymnasiet, hvor du skal til konkret vurdering om din uddannelsesparathed.

Hvis rektor vurderer, at dine faglige kompetencer er i orden, skal du til en samtale med en studievejleder og rektor om dine personlige kompetencer.

Hvis rektor vurderer, at dine faglige og personlige kvalifikationer IKKE er i orden, skal du til samtale med rektor og studievejleder samt til en optagelsesprøve.

Hvis du søger ind på HHX skal du til optagelsesprøve i dansk, engelsk, matematik, tysk eller fransk (afhængig af hvilket sprog, du har haft som tilbudsfag/valgfag i folkeskolen).

Det er dog altid gymnasiet, der med udgangspunkt i din uddannelsesplan bestemmer hvilke fag, du skal prøves i. Prøvefagene vil fremgå af det brev, som du modtager fra skolen.

For alle optagelsesprøver i dansk, engelsk og tysk/fransk gælder, at du vil få en forberedelsestid på 20 minutter til hvert fag. Der må benyttes PC og ordbøger i forberedelsestiden, hvor du får udleveret en tekst, som du skal prøves i. Prøven er mundtlig og har karakter af en samtale, hvor du skal vise, at du kan præsentere et emne, men du kan også blive bedt om undervejs at formulere dig om enkelte dele på skrift.

Optagelsesprøven i matematik er uden forberedelsestid. Prøven har karakter af en samtale, hvor du vil blive bedt om at redegøre for forskellige faglige emner, som er gennemgået stof i folkeskolen.

Alle optagelsesprøver har karakter af både faglig test og samtale, sådan at den enkelte faglærer kan få mulighed for at vurdere dels personlige og dels faglige kompetencer hos eleven.

Rektor træffer afgørelse om din uddannelsesparathed på grundlag af optagelsesprøven.