Banebrydende byggeri: fra folkeskole til handelsskole og -gymnasium

Banebrydende byggeri: fra folkeskole til handelsskole og -gymnasium

Det har resulteret i et helt særligt udtryk, hvor det - for sin tid - banebrydende skolebyggeri er ”flettet sammen” med det moderne byggeri. Således stammer eksempelvis de karakteristiske sekskantede klasselokaler og observatorietårnet i gårdhavemiljøet fra det oprindelige byggeri.

De oprindelige skolebygninger blev tegnet af arkitekterne Peer Hougaard Nielsen og Carl Johan Nørgaard-Pedersen. Grådybskolen, som den kom til at hedde, blev taget i brug i 1953. Det var en stor begivenhed i byen, for det var 20 år siden, den sidste skole, Rørkjær Skole, var blevet bygget.

Skolevæsenets flagskib
Beliggenheden nær skov, i rolige omgivelser, var fortræffelig. Derudover var skolen brugervenlig og moderne indrettet. Under opførelsen og i mange år efter at man havde taget skolen i brug, blev den besøgt  af arkitekter, kommunalfolk, pædagoger og teknikere fra mange danske byer, der skulle i gang med skolebyggeri - også fra udlandet: Japan, Amerika, Rusland, Frankrig, foruden vore nabolande. Grådybskolen blev skolevæsenets flagskib.

Da skolen åbnede i 1953, var der 965 elever fordelt på 34 klasser. Elevtallet toppede i 1957 med 1539 elever i 60 klasser.  Fra 1. august 1984 kom Grådybskolen til at fungere som et nærskoletilbud til distriktets yngste børn, således at de fra 6. klasse blev overført til Spangsbjergskolen. I slutningen af 80’erne blev en del af lokalerne desuden brugt til børnehaveseminarie for pædagoguddannelsen.

Men i 1990 var det slut: Politikerne besluttede at nedlægge skolen sammen med skolerne i Jerne og Gammelby. Hele lokalsamfundet kæmpede for skolens bevarelse. To gange samlede man underskrifter ind, men det hjalp ikke i sidste ende.

undefined

Handelsskolen flytter ind
Der skulle dog ikke gå længe, inden der igen blev undervist i Grådybet. For Esbjerg Handelsskole, der dengang lå på Spangsbjerg Kirkevej (der hvor det nuværende Erhvervsakademi Sydvest har bopæl i dag), ville gerne bygge en helt ny skolebygning på Spangsbjerg Kirkevej, men den løsning vendte politikerne tommelfingeren nedad til, så i stedet blev løsningen for Esbjerg Handelsskole at flytte ungdomsuddannelsen til den nedlagte Grådybskolen.

Aftalen kom sådan i stand, at Bikubens Boligfond finansierede en ombygning, hvorefter handelsskolen lejede sig ind. Skolens kursusaktiviteter, markedsøkonomuddannelse og EDB-skolen forblev på Spangsbjerg Kirkevej. I midten af 90’erne blev det muligt for handelsskolen selv at overtage bygningerne.

På et tidspunkt blev markedsøkonomuddannelsen flyttet til den sydlige del af skolen i Grådybet, men fordi HG-uddannelsen voksede betydeligt, blev markedsøkonomuddannelsen flyttet tilbage på Spangsbjerg Kirkevej.

På Esbjerg Handelsskole har det siden 1966 været muligt at tage en handelsgymnasieuddannelse (hhx), men indtil en lovændring i 2006/2007 var det kun muligt for eleverne at fortsætte fra HG til HHX, hvis de blev godkendt til det, fordi de havde klaret sig godt på HG. I 2006 blev der vedtaget en lov om, at der skal være ca. ti professionshøjskoler i Danmark. En af dem skulle være det nuværende Erhvervsakademi Sydvest, og derfor betød den nye lov, at handelsskolen måtte afhænde lokalerne på Spangsbjerg Kirkevej.

To fusioner på kort tid
Herefter var der ro på lokalesituationen frem til den 1. januar 2011, hvor Esbjerg Handelsskole og Esbjerg Statsskole fusionerede, og gymnasierne fik det fælles navn Rybners.

Et nyt supergymnasium til de to gymnasier blev bygget i Grådybparken 11 og indviet af undervisningsminister Christine Antorini og HKH Prinsesse Marie i august 2013.

I marts 2014 fusionerede Rybners med EUC Vest, og man valgte at holde fast i navnet Rybners. I dag består Rybners således af Teknisk Skole, Handelsskole (HG), Alment Gymnasium, Handelsgymnasium, Teknisk Gymnasium, Kursuscenter og Rescue Center Denmark.

Navnet Rybners Gymnasium omfatter de to gymnasier i Grådybparken samt Rybners Tekniske Gymnasium på Spangsbjerg Møllevej.

IMG_9284-lille.jpg