Naturvidenskabelig koordinator

Naturvidenskabelig koordinator

Hovedformålet er at styrke elevernes interesse for naturvidenskab - herunder at stimulere de mest talentfulde til at blive endnu bedre til naturvidenskab.

Vi har valgt fire fokusområder:

1)      Naturvidenskab/matematik for de specielt talentfulde.

2)      Oplevelser for de mange.

3)      Øge pigernes interesse for fysik.

4)      Studierelevante kompetencer.

Ud over de talentforløb, der er kørt under projektet, har vi valgt at give de mest interesserede en coach i form at en ung matematiklærer på skolen. Eleverne - såvel grundskolen som ungdomsuddannelserne - er udvalgt ud fra de talentforløb der er afholdt under projektet. Denne coaching har givet eleverne en mulighed for at udvikle sig fagligt hurtigere end gennem den daglige undervisning. Nogle elever har også fået tilbudt en ældre elev som coach. Det har været en succes at anvende engagerede elever som rollemodel for yngre elever. Endelig har koordinatoren lavet en ”åben dør” politik, som gør at nuværende og tidligere elever kan komme, når de har behov for såvel faglig hjælp som anden form for støtte. En ordning, der bruges meget flittigt af eleverne og som de fremhæver som givtig.

De tiltag, vi har opbygget i forhold til grundskolens talentfulde elever, fortsætter for skolens egne midler. Kurserne udbydes to gange om året og er altid fuldt tegnede. Vi afholder naturvidenskabelige dage - også for grundskolens elever. Vi udbyder studierelevante kurser for specielt engagerede/talentfulde elever som f.eks. LaTex. Vi overvejer at udbyde programmering som det næste tiltag inden for studierelevante kompetencer. Vi afholder hvert år en camp over to dage på Aalborg Universitet Esbjerg, hvor udvalgte talentfulde elever møder tilsvarende fra de nærliggende gymnasier.

Koordinatoren er altså også med til at sikre, at den måde at arbejde med talenter på, som er blevet støttet gennem projektet, er blevet implementeret i skolens talentpolitik, så der er en vedvarende effekt af projektet.

Talentkoordinatoren på Rybners Gymnasium hedder Ole Gadsbølle.   

undefined