Samarbejdsmodel

Samarbejdsmodel

Fundamentet for talentprojektet har været at skabe en konstruktiv  samarbejdsmodel, hvor vejen fra idé til konkret udførelse var kort samtidigt med, at modellen skulle være ramme om sammenhængende og helhedsorienteret talentarbejde fra grundskolen, ungdomsuddannelserne og til de videregående uddannelser.

Modellens omdrejningspunkt har igennem hele forløbet været en eller flere koordinatorer med ledelsesmæssig forankring, der tegnede linjerne, sikrede sammenhæng mellem forløbene og varetog alle organisatoriske og administrative opgaver.

Talentbroen
Udvælgelsen af forløbene til Talentbroen er sket efter afvikling af 1-2 årlige workshops med medvirken af folkeskole- og gymnasielærere. Ved workshopperne blev lærerne sat sammen i grupper på tværs af uddannelsesniveau men med fælles faglig forankring. Der var således grupper inden for følgende områder: naturvidenskab, samfundsfag, sprog, kunstnerisk og merkantilt.  Under workshoppen blev med følgende:

Workshop I – Brainstorm på mulige aktiviteter

 • Hvad mangler talenterne fra folkeskolerne i det daglige arbejde?
 • Hvordan kan gymnasierne bidrage til at øge talenternes faglige trivsel?
 • Er der særlige temaer som kan være relevante for folkeskoleeleverne?
 • Hvilke talentforløb vil kunne honorere ovenstående behov?

Workshop II – Udvælgelse og skitsering af konkrete forløb:

 • Tema/overskrift.
 • Hvad skal aktiviteten handle om?
 • Hvor og hvornår skal det foregå?
 • Hvor mange gange skal aktiviteten strække sig over?
 • Hvad er det eleverne skal lære?
 • Aftal rollefordeling.

o   Hvilke lærere skal deltage?

o   Hvem er tovholder?

 • Sammenfat det hele i ca. 4 linjers prosa om aktiviteten.

Ved workshoppernes afslutning blev bidragene indsamlet og koordinatorerne udvalgte forløb, så alle faglige hovedområder var repræsenteret.

Gymnasietalent
Udvælgelsen af forløbene til Gymnasietalent efter indhentning af ideer fra lærergrupperne på gymnasierne og de videregående uddannelser, hvorefter koordinatorerne har udvalgt forløb, så alle faglige hovedområder og alle uddannelsesinstitutioner var repræsenteret[1].

Har du spørgsmål til talentprojektet, kan du henvende dig til Rasmus Løjborg(rl@rybners.dk – 41999432) eller Sune Hother(sp@egonline.dk – 26294327)