Talentanerkendende kultur

Talentanerkendende kultur

Deltagelsen i det regionalt støttede talentprojekt har medført et paradigmeskifte i tilgangen til og anerkendelsen af det faglige talent. Med talentprojektet er opmærksomheden på det faglige talent blevet skærpet, og den positive italesættelse af talentet fra ledelse og lærere og blandt elever er blevet legitimt og en almindelig del af den daglige skolegang.

Talentprojektet har med andre ord medført:

  •          at talentprojekter omtales via informationsmateriale, foldere, hjemmesider, Facebook-grupper, morgensamling, intrasystemer, m.m., hvilket har foranlediget en naturlig anerkendelse af
    såvel de særlige forløb som de særlige talenter.
  •          at den talentfremmende kultur dyrkes på skolerne ved løbende at lade lærergruppen udvikle og afvikle særlige talentforløb for de af skolens elever, der kan og vil lidt mere.
  •          at de særlige talentforløb konsekvent omtales på møder med lærergruppen så bevidstheden er tilstede blandt alle lærere, der således kan fungere som ambassadører for projekterne i deres møde med eleverne.
  •          at der i forbindelse med lærerforsamlingsmøder som en helt naturlig del også er fokus på talentspotting med henblik på rekruttering til kommende forløb og for at sikre, at klassens og de enkelte elevers fulde ressourcer er kendt af alle.
  •          at der ved den faglige evaluering af eleverne som en helt naturlig del indgår en italesættelse af elevens faglige potentiale og talent, og hvordan dette kan udfoldes via talentforløb.
  •          at de faglige talenter iscenesættes som rollemodeller eksempelvis ved ansættelse som elevhjælpere i lektiecaféer.
  •          at de faglige talenters bedrifter i nationale og internationale konkurrencer italesættes og hyldes på morgensamlinger, skolernes Facebook- og hjemmesider, i lokale medier, m.m..[1]

 

Har du spørgsmål til talentprojektet, kan du henvende dig til Rasmus Løjborg(rl@rybners.dk – 41999432) eller Sune Hother(sp@egonline.dk – 26294327)