Tre gymnasier - to adresser

Tre gymnasier - to adresser

Rybners Gymnasium dækker over hele gymnasiepaletten:

  • Rybners Tekniske Gymnasium (htx), Spangsbjerg Møllevej, bliver praktiske værkstedsfag kombineret med teori på højt fagligt niveau - særligt inden for naturvidenskab, innovation og teknologi. Arbejdsformen gør undervisningen afvekslende og klæder eleven godt på til de videregående uddannelser.
  • På Rybners Handelsgymnasium (hhx), Grådybet, er der fokus på virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Undervisningen er virkelighedsnær og indebærer ofte samarbejde med erhvervslivet.
  • På Rybners Almene Gymnasium (stx), Grådybet, får eleven bred viden om en masse fag og mulighed for at tage sine yndlingsfag på højt niveau. Eleven kan vælge mellem sproglige, samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og kunstneriske studieretninger.

Uanset hvilken gymnasieretning du vælger, har du som udgangspunkt de samme muligheder for at søge ind på de videregående uddannelser. Og som elev på Rybners Gymnasium har man mulighed for at skifte gymnasieretning - uden at skifte uddannelsesinstitution - inden for det første halve år af sin ungdomsuddannelse.

Ideelt for eliteidrætsudøvere

Gymnasiet i Grådybet stod færdigbygget, renoveret og klar til brug i august 2013. Her følger lidt over 1300 elever en tre-årig stx- eller hhx-uddannelse.

I september 2014 blev den høje nabobygning, Grådyb Kollegiet, indviet. Kollegiet, der drives af Boligforeningen Ungdomsbo, huser 60 studerende - heraf flere fra Rybners. 25 af beboerne er sportsfolk, der er tilknyttet Esbjerg Sports College.

Rybners i Grådybet har også mange idrætselever. Dette skoleår følger ca. 90 elever en af gymnasiets talentordninger. Gymnasiets beliggenhed i Grådybet som nabo til alle sportsfaciliteterne og det tætte samarbejde med Eliteidræt under Esbjerg Kommune og Team Danmark gør, at mange eliteidrætsudøvere vælger at tage deres studentereksamen på Rybners Gymnasium. 

Moderne rammer
I februar 2006 åbnede Teknisk Gymnasium på Spangsbjerg Møllevej dørene til gymnasiets nye flotte byggeri – noget, der gav et gevaldigt løft til studiemiljøet med optimale rammer for at arbejde i grupper tæt på klasseværelserne.  Senest lagde designere – i foråret 2013 - sidste hånd på et fantasifuldt og inspirerende studiemiljø i den store glassal, som er blevet omdannet til to hyggelige "torve".

Rybners Almene Gymnasium
Grådybet 73G
6700 Esbjerg

- Ca. 680 elever. Rektor: Niels Chrestensen Hviid. Vicerektor: Martin Nikolaj Bjerre Clausen.

Rybners Handelsgymnasium
Grådybet 73G
6700 Esbjerg

- Ca. 700 elever. Rektor: Jens Frederik Justsen. Uddannelsesleder: Jesper Heiberg.

Rybners Tekniske Gymnasium
Spangsbjerg Møllevej 72
6700 Esbjerg

- Ca. 500 elever. Rektor: Karen Munk Rasmussen. Uddannelsesleder: Michael Fallesen.