Studievejledningen

Studievejledning på Rybners Gymnasium stx og hhx

Studievejlederne har faste træffetider på studievejlederkontoret, der ligger på administrationsgangen, og her kan du altid henvende dig. Vejledningen kan enten være kollektiv for alle i klassen eller foregå på studievejledernes kontor. Studievejlederne er i tæt kontakt med klasselederne, og det kan f.eks. være ham/hende, der henviser til individuelle samtaler med en studievejleder.

Rådgivning om uddannelser efter studentereksamen ligger primært hos ”Studievalg Syd”, som kommer regelmæssigt på besøg på skolen, hvor vejlederen holder kollektive oplæg om videregående uddannelser og giver individuel vejledning efter aftale. Se mere på www.ug.dk og her på siden under Studievalg Sydjylland.

Studievejledere på Rybners Handelsgymnasium

Når du starter i 1.g, vil du møde dine studievejledere i en af de første uger af skoleåret. 

Der er to studievejledere tilknyttet handelsgymnasiet. De vejleder dig i alt, som har med gennemførelsen af gymnasieuddannelsen at gøre. Hvadenten du er nuværende elev, kommende elev, forældre eller samarbejdspartner, er du altid velkommen til at kontakte studievejlederne.

Studievejlederne for Rybners Handelsgymnasium hedder:

Annette Skovgaard, tlf. 7613 3320 / 2069 7366

as@rybners.dk

undefined

Preben Jahreis, tlf. 7613 3320, pj@rybners.dk

Preben Jahris.JPG

 

Den klassevise vejledning i timer inden for skemaets normale rammer:

  • 1.g: screening i dansk, studieteknik, valg af studieretning og valgfag, eksamenstræning

  • 2.g: valgfagsorientering, vejledning om SU-ansøgning og eksamenstræning

  • 3.g: studiepraktik (Brobygning) på videregående uddannelsesinstitutioner, eksamenstræning. 


Den individuelle vejledning

Du kan selv opsøge studievejlederen i træffetiderne, som står i ludus - skolens elektroniske platform - eller du kan træffe aftale via mail i ludus. Studievejledernes mailadresser findes herover.

  • Man kan også blive bedt om at komme til samtale hos sin studievejleder. Det kan være lærerteamet for klassen eller læsevejlederen, som har bedt studievejlederen indkalde eleven. Endelig kan det også være rektor, som har bedt studievejlederen tale med en elev angående højt fravær eller manglende skriftlige afleveringer.
  • De fleste problemer vil du kunne finde hjælp til at klare hos studievejlederne. De har tavshedspligt, så alle kan trygt henvende sig, så snart der opstår et problem, der har indflydelse på skolegangen. Man bør ikke vente, til problemet er blevet uoverskueligt! Er der problemer, der er så store, at vi ikke umiddelbart kan klare dem i studievejledningen, kan vi henvise til vores psykolog, som er tilknyttet skolen via Esbjerg Kommune
  • Studievejlederne kan også hjælpe dig med at udfylde ansøgningsskema om SU, når du fylder 18 år og hermed bliver berettiget til at få Statens Uddannelsesstøtte.

At gå til studievejleder er en ret, man har som elev i gymnasiet; det giver således ikke fravær. Man skal blot give sin lærer besked og så naturligvis gå tilbage til timen, når samtalen er slut. Formålet med studievejledningen i gymnasiet er jo, at vi skal hjælpe dig til at få tre gode gymnasieår!