Eksamenstræning

Eksamenstræning

Kursus for eksamensangste elever starter i april måned. Hold øje med nærmere annoncering. Et kursusforløb strækker sig over to eftermiddage og afvikles i april - eventuelt i maj, hvis der er flere hold.

IMG_5850-lille.jpg

Kurset, som har kørt i en lang årrække, sigter primært på at give eksamensangste elever nogle teknikker og redskaber, der hjælper dem igennem eksamensperioden og de enkelte eksamenssituationer. Oplevelser som "den sorte klap", søvnbesvær og koncentrationsbesvær optræder hyppigt hos denne gruppe af elever.

Kurset bygger derfor hovedsageligt på øvelser, der kan afhjælpe de generende kropssymptomer, så eleverne får en bedre oplevelse af eksamensforløbet. Under evalueringerne af kurserne fremhæver eleverne især værdien af at få snakket med andre om de fælles oplevelser. De praktiske øvelser i gennemførelse af eksamen forbedrer deres måde at mestre deres eksamenssituation på, og de får manet nogle spøgelser i jorden, korrigeret nogle vrangforestillinger om bl.a. censors rolle og får ideer til brugbare strategier, der giver dem større sikkerhed under selve eksaminationen.

Kurset inddrager mindfulness - øvelser, hvor der arbejdes med evnen til nærvær og fuld fokuseret opmærksomhed, ligesom der arbejdes med øvelser fra den kognitive terapi.

Succeshistorierne er mange, langt de fleste melder tilbage, at de har haft en meget rarere eksamensperiode efter gennemførelsen af kurset og bedre været i stand til at vise, hvad de kan.