Læsevejledning

Læsevejledning

Ved skolestart får alle 1.g klasser besøg af læsevejlederen, som orienterer om støttemulighederne. Herefter screenes alle i læsning og stavning. På baggrund af denne screening tilbydes samtale og evt. ordblindetest og støtte aftales.

undefined

Hvis man som kommende elev allerede er blevet testet ordblind, er det en god idé at kontakte læsevejlederen inden sommerferien, så støttemulighederne kan aftales og være klar ved skolestart.

Træffetider:

Tirsdage kl. 8.00 – 15.30 og fredag kl. 8.00 – 13.00

Læsevejleder:

Liselotte Steiness Jensen

Telefon: 40116516

Mail: lsj@rybners.dk